• Ebook Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Ebook Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, đúc kết lại. Ebook Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có kết cấu nội dung bao gồm các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp hợp lý, logic, đảm...

   237 p vcef 27/10/2015 302 0

 • Ebook Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hoàng Văn Ngọc

  Ebook Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hoàng Văn Ngọc

  Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh" do NXB Giáo dục ấn hành, nội dung bài giảng gồm các chương sau: chương mở đầu đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 1 cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và CM giải phóng dân tộc;...

   132 p vcef 27/10/2015 163 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan (chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan (chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế chính trị do GS.TS. Phạm Quang Phan chủ biên chủ yếu đi sâu những nội dung cần thiết làm cơ sở thuận lợi cho học sinh ở các trường, lớp trung học kinh tế đi vào nghiên cứu ngành kinh tế cụ thể, không đề cập lại nội dung cơ bản về kinh tế chính trị đã được nêu ở tập sách học Chính trị mà học sinh trong các trường trung...

   209 p vcef 27/10/2015 182 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên)

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên)

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. Giáo trình gồm có những nội dung như: Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình hình thành & phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, tư tưởng...

   255 p vcef 27/10/2015 113 0

 • Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - ThS. Nguyễn Xuân Phách (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - ThS. Nguyễn Xuân Phách (chủ biên)

  Giáo trình Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gồm 11 chương, phản ánh tương đối đầy đủ, có hệ thống về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cung cấp cho học viên những nội dung quan trọng, những tri thức về các sự kiện quan trọng, điển hình của phong trào công nhân từ khi xuất hiện chính đảng đầu tiên đến nay.

   217 p vcef 27/10/2015 106 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho các trường đại học và cao đẳng) do GS.TS. Đỗ Nguyên Phương chủ biên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở trong chương trình giáo dục đại cương dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 7 chương...

   172 p vcef 27/10/2015 98 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho các trường đại học và cao đẳng) do GS.TS. Đỗ Nguyên Phương chủ biên biên soạn gồm nội dung chương VIII đến chương XIII. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Liên minh giữa công nhân, nông dân và tri thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,... Mời bạn đọc cùng tham...

   141 p vcef 27/10/2015 104 0

 • Ebook Quản trị Marketing

  Ebook Quản trị Marketing

  Ebook Quản trị Marketing trình bày những hiểu biết về quản lý Marketing, phân tích các cơ hội Marketing, nghiên cứu và lựa chọn các thị trường mục tiêu, hoạch định chiến lược Marketing, xây dựng các chương trình Marketing; tổ chức, thực hiện và kiểm tra nổ lực Marketing.

   460 p vcef 03/03/2013 211 0

 • Ebook Marketing căn bản

  Ebook Marketing căn bản

  Ebook Marketing căn bản do Philip Kotler biên soạn gồm 20 chương. Nội dung trình bày về cơ sở xã hội của Marketing, quá trình quản trị Marketing, hệ thống nghiên cứu và thông tin Marketing, môi trường Marketing và một số nội dung khác. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Marketing và những ngành có liên quan.

   269 p vcef 03/03/2013 133 0

 • Marketing xuất nhập khẩu

  Marketing xuất nhập khẩu

  Tài liệu Marketing xuất nhập khẩu cung cấp cho các bạn những kiến thức về bản chất của Marketing quốc tế; quá trình tiến hành Marketing xuất nhập khẩu; phương pháp nghiên cứu thị trường thế giới; quá trình hình thành và phát triển một sản phẩm; thông tin và xúc tiến Marketing xuất khẩu;... Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những...

   75 p vcef 03/03/2013 124 0

 • Giáo trình Marketing chiến lược

  Giáo trình Marketing chiến lược

  Dưới đây là giáo trình Marketing chiến lược. Mời các bạn tham khảo giáo trình để hiểu rõ hơn về thách thức của Marketing chiến lược; cách tạo dựng khả năng học tập cho việc ra quyết định Marketing chiến lược; môi trường Marketing năng động; định hướng Marketing và một số kiến thức khác. Giáo trình phục vụ cho các bạn chuyên ngành Marketing và...

   266 p vcef 03/03/2013 169 1

 • Tổng quan Marketing

  Tổng quan Marketing

  Tài liệu Tổng quan Marketing đươc biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan Marketing; hành vi khách hàng và thị trường mục tiêu; các quyết định về giá; các quyết định phân phối. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về những nội dung này. Với các bạn chuyên ngành Marketing thì đây là tài liệu hữu ích.

   84 p vcef 03/03/2013 136 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số