• Ebook Tiền & hoạt động ngân hàng - TS. Lê Vinh Danh

  Ebook Tiền & hoạt động ngân hàng - TS. Lê Vinh Danh

  Ebook Tiền & hoạt động ngân hàng trình bày một cách hệ thống về tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ; hoạt động của ngân hàng; tiền tệ và tài chính quốc tế; tiền và hoạt động của ngân hàng trong nền kinh tế. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

   374 p vcef 28/02/2013 108 0

 • Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng

  Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng

  Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng gồm sáu phần. Phần một nghiên cứu những nhận thức hiện nay về tiền tệ; phần hai trình bày những lề lối tổ chức, những hoạt động cơ bản của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, các công ty tài chính và thị trường tài chính, chứng khoán; phần ba phân tích về hệ thống tiền tệ quốc tế và cán cân...

   323 p vcef 28/02/2013 131 0

 • Ebook Từ điển ngân hàng Anh - Trung - Việt

  Ebook Từ điển ngân hàng Anh - Trung - Việt

  Ebook Từ điển ngân hàng Anh - Trung - Việt được biên soạn khá chi tiết, công phu, thuận tiện trong việc tra cứu. Mỗi mục từ trong cuốn sách này, dù là từ đơn hay là từ phức đều sắp xếp theo trật tự thuận của mẫu tự tiếng Anh. Với cách giải thích rất dễ hiểu, các mục từ được sắp xếp khoa học, cuốn từ điển thực sự hữu ích đối với...

   250 p vcef 28/02/2013 127 1

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ gồm 6 chương cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính nước ta, ngân sách nhà nước, bảo hiểm, tiền tệ và lưu thông tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Tài chính ngân hàng và những ngành có liên quan.

   80 p vcef 28/02/2013 114 0

 • Ebook Tiền tệ ngân hàng

  Ebook Tiền tệ ngân hàng

  Ebook Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh...

   514 p vcef 28/02/2013 135 1

 • Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm những nội dung về tổng quan thuế và kế toán trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng vận dụng chính sách kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế...

   210 p vcef 28/02/2013 146 0

 • Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp trang bị cho các bạn những kiến thức về tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán nguyên vật liệu công cụ – dụng cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán thanh toán; kế toán các nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán các khoản chi trong...

   294 p vcef 28/02/2013 130 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về vấn đề chung hệ thống thông tin kế toán; thiết lập thông tin cho hệ thống thông tin kế toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; hệ thống thông tin kế toán và chu trình kinh doanh;... Mời các bạn tham khảo.

   154 p vcef 28/02/2013 116 0

 • Giáo Trình Thuế

  Giáo Trình Thuế

  Giáo Trình Thuế gồm có ba phần. Trong đó, phần 1 trình bày những vấn đề chung về thuế; phần 2 nêu lên các luật thuế hiện hành tại Việt Nam; phần 3 giới thiệu về quản trị thuế. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Với các bạn chuyên ngành Tài chính thì đây là tài liệu hữu ích.

   193 p vcef 28/02/2013 122 0

 • Giáo trình Kế toán máy: Kế toán doanh nghiệp

  Giáo trình Kế toán máy: Kế toán doanh nghiệp

  Giáo trình Kế toán máy: Kế toán doanh nghiệp gồm 9 chương cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, quy trình xử lý chung của phần mềm kế toán; giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp cận nhanh nhất và có thể sử dụng ngay được bất kỳ phần mềm kế toán nào sẵn có tại doanh nghiệp. Là cẩm nang cho các...

   209 p vcef 28/02/2013 117 0

 • Hệ thống tài khoản kế toán

  Hệ thống tài khoản kế toán

  Mời các bạn tham khảo tài liệu Hệ thống tài khoản kế toán sau đây để biết được các loại tài khoản kế toán như kế toán tài khoản ngắn hạn, kế toán vốn bằng tiền, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, thuế giá trị gia tăng,... Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   523 p vcef 28/02/2013 146 0

 • Giáo trình Kế toán công ty

   Giáo trình Kế toán công ty

  Nội dung Giáo trình Kế toán công ty được để cập trong chương 7 của cuốn sách, với những vấn đề khoa học cơ bản về kế toán tài chính vận dụng trong các loại hình công ty trên cơ sở kết hợp chế độ kế toán doanh nghiệp với các quy định pháp lý hiện hành về tổ chức và hoạt động của các loại hình công ty ở Việt Nam và tổng quan về các...

   199 p vcef 28/02/2013 130 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số