• Ebook Trung Quốc nhìn lại một chặng đường phát triển: Phần 2

  Ebook Trung Quốc nhìn lại một chặng đường phát triển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Trung Quốc nhìn lại một chặng đường phát triển", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Cải cách doanh nghiệp nhà nước, chiến lược khuyến khích suất khẩu, chính sách phát triển vùng trong chiến lược mở nền kinh tế, phân cấp quản lý và quá trình phát triển của các tỉnh. Mời các bạn...

   176 p vcef 27/10/2016 151 1

 • Ebook Lý thuyết lạm phát, giảm phát và thực tiễn ở Việt Nam (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Lý thuyết lạm phát, giảm phát và thực tiễn ở Việt Nam (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Lý thuyết lạm phát, giảm phát và thực tiễn ở Việt Nam" giới thiệu một số vấn đề lý thuyết về lạm phát và giảm phát trong nền kinh tế thị trường như: Các chế độ tiền tệ và những luận thuyết phương Tây về lạm phát tiền giấy; định nghĩa, phân loại, tác động, nguyên nhân và giải pháp đối phó với...

   112 p vcef 27/10/2016 157 0

 • Ebook Lý thuyết lạm phát, giảm phát và thực tiễn ở Việt Nam (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Lý thuyết lạm phát, giảm phát và thực tiễn ở Việt Nam (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Lý thuyết lạm phát, giảm phát và thực tiễn ở Việt Nam", phần 2 giới thiệu tới người đọc tình hình thực tiền lạm phát ở Việt Nam thời kỳ đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p vcef 27/10/2016 150 0

 • Ebook Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia: Phần 1

  Ebook Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia" cung cấp cho người đọc các nội dung: Phương pháp luận về hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia, kinh nghiệp hạch toán môi trường ở một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p vcef 27/10/2016 106 0

 • Ebook Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia: Phần 2

  Ebook Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Vấn đề hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia", phần 2 cung cấp cho người đọc các khả năng áp dụng hạch toán môi trường và một số kiến nghị gắn kết hạch toán môi trường trong tài khoản quốc gia ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   104 p vcef 27/10/2016 98 0

 • Ebook Hướng dẫn kế toán tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn kế toán tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 1

  Để cụ thể hóa chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ vá các chuẩn mực kế toán áp dụng phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp mà cuốn "Ebook Hướng dẫn kế toán tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ" được biên soạn nhằm trợ giúp các doanh nghiệp, và những người sử dụng thông tin kế toán doanh nghiệp phục vụ cho công việc và mục đích của...

   416 p vcef 27/10/2016 133 0

 • Ebook Hướng dẫn kế toán tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn kế toán tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 2

  Cùng tìm hiểu kế toán doanh thu; kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh; kế toán thu nhập và chi phí khác; kế toán xác định hoạt động kết quả kinh doanh;... được trình bày cụ thể trong "Ebook Hướng dẫn kế toán tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ: Phần 2".

   337 p vcef 27/10/2016 125 0

 • Ebook Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới: Phần 1

  Ebook Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới" do Luật gia Thái Nghĩ biên soạn giới thiệu các nội dung: Quy định mới về quản lý, sử dụng và trích khấu tài sản cố định; hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới, hệ thống chuẩn mực kiểm...

   250 p vcef 27/10/2016 128 0

 • Ebook Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới: Phần 2

  Ebook Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới" giới thiệu tới người đọc hệ thống các văn bản luật mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   242 p vcef 27/10/2016 137 0

 • Ebook Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm: Phần 2

  Ebook Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Bài học từ thế giới loài nhện, ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p vcef 27/10/2016 113 0

 • Ebook Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm: Phần 1

  Ebook Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm" cung cấp cho người đọc các nội dung: Lịch sử thuộc về những người biết mơ ước, bạn cần phải có triết lý sống, ra quyết định, những bậc thầy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   89 p vcef 27/10/2016 130 0

 • Ebook 33 chiến lược của chiến tranh: Phần 2 - Robert Greene

  Ebook 33 chiến lược của chiến tranh: Phần 2 - Robert Greene

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung: Nhận biết kẻ thù, áp đảo sự cưỡng kháng với tốc độ và sự đột ngột; kiểm soát động lực; tấn công vào nơi dễ bị tổn thương của kẻ thù; đánh bại kẻ thù từng phần; chuyển hướng và tấn công vào hông đối thủ; vây bọc quân thù; làm cho kẻ thù suy yếu,... Mời các...

   301 p vcef 27/10/2016 102 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số