• Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản trị chi phí - ThS. Nguyễn Thị Phương Loan

  Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản trị chi phí - ThS. Nguyễn Thị Phương Loan

  Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản trị chi phí của ThS. Nguyễn Thị Phương Loan nêu lên tổng quan về quản trị chi phí; các khái niệm chi phí cơ bản; tính toán chi phí theo mức hoạt động; ước tính chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí sản lượng - lợi nhuận; tính toán chi phí theo công việc; tính toán chi phí theo quá trình.

   170 p vcef 03/03/2013 161 1

 • Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp

  Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp

  Tài liệu Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trình bày những nội dung về những vấn đề chung của quản trị doanh nghiệp (tổ chức quản lý doanh nghiệp, chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp); quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh trong xây dựng; quản trị lao động và tiền lương trong doanh nghiệp và một số nội dung khác.

   112 p vcef 03/03/2013 99 1

 • Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại

  Giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại

  Mục tiêu của giáo trình Tâm lý học kinh doanh thương mại là nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về tâm lý học đại cương, tâm lý khách hàng, hoạt động giao tiếp trong kinh doanh, các khía cạnh tâm lý trong quá trình mua bán. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   79 p vcef 03/03/2013 173 1

 • Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh

  Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh

  Giáo trình Giao dịch và đàm phán kinh doanh nhằm trang bị những kiến thức lý luận, phương pháp luận và các kỹ năng thực hành cơ bản về giao dịch và đàm phán kinh doanh. Giáo trình gồm có 12 chương trình bày khái quát về đối tượng và nội dung của môn học, giới thiệu những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh, nguyên lý của giao dịch kinh doanh,...

   346 p vcef 03/03/2013 135 0

 • Giáo trình Quản trị nhân sự

  Giáo trình Quản trị nhân sự

  Giáo trình Quản trị nhân sự trình bày về hệ thống lý thuyết căn bản của quản trị nhân sự; phân tích công việc; tuyển dụng nhân viên; đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên; nâng cao hiệu quả sử dụng lao động;... Với các bạn chuyên ngành Quản trị nhân sự thì đây là tài liệu hữu ích.

   161 p vcef 03/03/2013 121 0

 • Giáo trình Quản trị học

  Giáo trình Quản trị học

  Mời các bạn tham khảo giáo trình Quản trị học sau đây để nắm bắt được những kiến thức về tổng quan quản trị học; lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị; môi trường quản trị; thông tin quản trị; quyết định quản trị; hoạch định; tổ chức; lãnh đạo và kiểm tra. Bài giảng hữu ích với những bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

   193 p vcef 03/03/2013 122 0

 • Tài liệu hướng dẫn môn Quản trị chất lượng - TS. Hoàng Mạnh Dũng

  Tài liệu hướng dẫn môn Quản trị chất lượng - TS. Hoàng Mạnh Dũng

  Tài liệu hướng dẫn môn Quản trị chất lượng được thực hiện nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về chất lượng và quản trị chất lượng; quản trị chất lượng trong bối cảnh hiện nay; hệ thống quản lý chất lượng; hệ thống quản lý môi trường; nhóm chất lượng; kiểm soát chất lượng và một số kiến thức khác. Mời các bạn tham...

   397 p vcef 03/03/2013 142 1

 • Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý - Hoàng Văn Luân

  Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý - Hoàng Văn Luân

  Bài giảng Lịch sử tư tưởng quản lý gồm có 10 chương với những nội dung về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Lịch sử tư tưởng quản lý; tư tưởng quản lý Trung Quốc cổ đại; tư tưởng quản lý phương Tây cổ đại; các học thuyết về quản lý cổ điển; học thuyết về quan hệ con người; học thuyết quản lý hành vi; quản lý chất...

   203 p vcef 03/03/2013 42 1

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp thông qua 4 chương, bao gồm: Giới thiệu các vấn đề của doanh nghiệp, giới thiệu những vấn đề cơ bản trong quản trị nhân sự và quản trị khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, cung cấp những kiến thức cơ bản trong...

   144 p vcef 28/02/2013 140 1

 • Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 2

  Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Quá trình cung ứng tiền tệ, hệ thống dự trữ liên bang và chỉ đạo chính sách tiền tệ, tài chính quốc tế, lý thuyết tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   230 p vcef 28/02/2013 141 1

 • Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 1

  Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính" trình bày các nội dung của 3 phần đầu tiên bao gồm: Phần mở đầu (vì sao phải nghiên cứu tiền tệ, hoạt động ngân hàng, thị trường tài chính; tiền là gì, tổng quan về hệ thống tài chính), những cơ sở của lãi suất, các tổ chức tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   404 p vcef 28/02/2013 123 1

 • Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ tín dụng

  Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ tín dụng

  Giáo trình Lý thuyết Tiền tệ tín dụng nhằm giúp các bạn hiểu được những vấn đề cơ bản về tiền tệ - tín dụng, ngân hàng và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường; từ đó giúp các bạn vận dụng những kiến thức được học để nhận thức các môn chuyên ngành tốt hơn; có nhận thức đúng đắn về chế độ tiền tệ và lưu...

   102 p vcef 28/02/2013 123 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số