• Ebook Kỹ thuật mạng máy tính

  Ebook Kỹ thuật mạng máy tính

  Ebook Kỹ thuật mạng máy tính cung cấp cho các bạn những kiến thức về hệ thống mạng cục bộ; phương thức truy cập mạng; phân lớp; mạng diện rộng; họ giao thức TCP/IP; hệ điều hành mạng; quản trị mạng; mạng thực tế; mạng tốc độ cao; liên mạng.

   261 p vcef 28/02/2013 152 1

 • Giáo trình Thiết kế Web

  Giáo trình Thiết kế Web

  Giáo trình Thiết kế Web được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về công nghệ WWW; ngôn ngữ HTML; các Style Sheet; nền tảng cơ bản và cú pháp Java Script; thiết kế giao diện; thương mại điện tử. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin nhất là những bạn yêu thích lĩnh vực thiết kế Web.

   249 p vcef 28/02/2013 118 1

 • Ebook Tự học thiết kế trang Web bằng VB Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang Web bằng VB Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang Web bằng VB Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu bao gồm những nội dung về cách thiết kế một trang Web đơn giản; thiết kế một trang Web nhập thông tin qua hộp thoại và thông báo nội dung đã nhập; thiết kế một trang Web dùng các phát biểu điều kiện; thiết kế một trang Web dùng các phát biểu...

   158 p vcef 28/02/2013 122 2

 • Ebook Tự học thiết kế trang web bằng Java Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang web bằng Java Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang web bằng Java Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu cung cấp cho các bạn những kiến thức về cách thiết kế một trang web đơn giản về Java Script; thiết kế một trang web nhập thông tin qua hộp thoại và thông báo nội dung đã nhập, dùng các phát biểu điều kiện, dùng các phát biểu lặp, tạo một...

   144 p vcef 28/02/2013 119 1

 • Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

  Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý do Phạm Minh Tuấn biên soạn trình bày về một số khái niệm cơ bản về hệ thống, khảo sát hiện trạng và xác lập dự án, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống thông tin quản lý. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   113 p vcef 28/02/2013 122 0

 • Giáo trình Tương tác người - máy (Human - Computer interaction)

  Giáo trình Tương tác người - máy (Human - Computer interaction)

  Giáo trình Tương tác người - máy (Human - Computer interaction) này tập trung vào hai đối tượng chính trong giao tiếp là người dùng con người và máy tính. Trên cơ sở tìm hiểu các kỹ thuật giao tiếp, giáo trình giới thiệu các phương pháp thiết kế, các kỹ thuật đánh giá thông qua các chuẩn về thiết kế, đánh giá nhằm cung cấp kiến thức và các phương...

   271 p vcef 28/02/2013 110 0

 • Ebook Network kỹ thuật mạng máy tính

  Ebook Network kỹ thuật mạng máy tính

  Ebook Network kỹ thuật mạng máy tính được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về mạng căn bản; kỹ thuật xây dựng mạng; cài đặt phần mềm mạng; cách sử dụng mạng; cách tận dụng tối đa hệ thống mạng. Mời các bạn tham khảo sách để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   415 p vcef 28/02/2013 115 0

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống do Tô Văn Nam biên soạn cung cấp những kiến thức về đại cương hệ thống thông tin trong quản lý, các công cụ diễn tả xử lý, các mô hình dữ liệu, khảo sát và xác lập dự án, phân tích hệ thống về mặt chức năng, phân tích hệ thống dữ liệu, thiết kế tổng thể và thiết kế giao diện người/máy, cơ...

   142 p vcef 28/02/2013 122 0

 • Ebook Lập trình hướng đối tượng với java

  Ebook Lập trình hướng đối tượng với java

  Ebook Lập trình hướng đối tượng với java trang bị các kiến thức về cách tiếp cận hướng chức năng và lập trình hướng đối tượng, chu trình phát triển các chương trình Java, khái niệm cơ sở nhất của một ngôn ngữ lập trình, câu lệnh điều khiển dòng thực hiện chương trình.

   303 p vcef 28/02/2013 130 0

 • Ebook Tự học thiết kế trang web bằng HTML một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang web bằng HTML một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang web bằng HTML một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu trang bị cho các bạn những kiến thức về cách tạo một trang web đơn giản; cách thiết kế một trang web có màu sắc, bố cục nền và định dạng ký tự; thiết kế một trang web có font tiếng Việt, có chứa bảng, có liên kết trang và một số kiến...

   120 p vcef 28/02/2013 116 2

 • Ebook Lập trình Windows bằng Visual C++

  Ebook Lập trình Windows bằng Visual C++

  Ebook Lập trình Windows bằng Visual C++ cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về thư viện lớp và cấu trúc của chương trình MFC, hướng dẫn sử dụng thư viện MFC vào việc xây dựng các thành phần cơ bản cho ứng dụng Windows, các bước kết nối và tương tác với CSDL, các khía cạnh quan trọng nhất của việc phát triển phần mềm, cách xây dựng...

   445 p vcef 28/02/2013 135 0

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic

  Nội dung của "Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic" gồm 9 chương trình bày một số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có liên quan giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng lập trình, hỗ trợ khả năng đi sâu vào môn học chuyên ngành.

   226 p vcef 28/02/2013 125 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số