• Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Chương 4&5

    Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Chương 4&5

    Bài tập Kế toán doanh nghiệp: Chương 4&5 với nội dung phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành của những sản phẩm có thể so sánh, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang học kế toán doanh nghiệp.

     31 p vcef 25/04/2016 104 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số