• Ebook Toán cao cấp cho các nhà kinh tế (Phần I): Phần 2 – Lê Đình Thủy (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Ebook Toán cao cấp cho các nhà kinh tế (Phần I): Phần 2 – Lê Đình Thủy (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Phần 2 cuốn sách “Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần I – Đại số tuyến tính” nối tiếp nội dung phân 1 trình bày các nội dung: Ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang học các khối ngành khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và nghiên...

   204 p vcef 28/09/2016 221 0

 • Ebook Đại số tuyến tính: Phần 2

  Ebook Đại số tuyến tính: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Đại số tuyến tính" trình bày nội dung chương 6 đến chương 10, bao gồm: Dạng tuyến tính, dạng song tuyến tính, dạng toàn phương; không gian ơclit; không gian unita; đại số Tenxơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   113 p vcef 28/09/2016 122 0

 • Ebook Đại số tuyến tính: Phần 1

  Ebook Đại số tuyến tính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đại số tuyến tính" gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu, trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản, không gian tuyến tính, hệ phương trình tuyến tính, đại số ma trận, ánh xạ tuyến tính, dạng chuẩn tắc của ma trận của một phép biến đổi tuyến tính.

   127 p vcef 28/09/2016 135 0

 • Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 1

  Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách gồm các chương: Chương 1 - Lý luận cơ bản về dịch vụ, chương 2 - Bản chất kinh tế - xã hội của dịch vụ công cộng và việc tổ chức cung ứng, chương 3 - Những chế định pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh tế dịch vụ, chương 4 - Khái quát về sự phát triển kinh tế dịch vụ ở Việt Nam.

   166 p vcef 09/08/2016 134 0

 • Ebook Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường: Phần 1

  Ebook Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường" cung cấp cho người đọc khái quát về quản trị doanh nghiệp dịch vụ trong nền kinh tế thị trường, cơ sở tổ chức quản trị của doanh nghiệp dịch vụ, quản trị doanh nghiệp dịch vụ và quá trình ra quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p vcef 09/08/2016 163 0

 • Ebook Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Ebook Bài giảng Văn hóa kinh doanh: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài giảng Văn hóa kinh doanh" giới thiệu tới người đọc các nội dung từ chương 1 đến chương 4 cuốn sách bao gồm: Tổng quan về văn hóa kinh doanh, triết lý doanh nhân, đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   254 p vcef 09/08/2016 142 0

 • Ebook Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường: Phần 2

  Ebook Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Quản trị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trong nền kinh tế thị trường", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Quản trị kỹ thuật và công nghệ trong doanh nghiệp dịch vụ, quản trị chất lượng dịch vụ trong doanh nghiệp, quản lý và phát triển dịch vụ mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   183 p vcef 09/08/2016 154 0

 • Ebook Bài giảng văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Ebook Bài giảng văn hóa kinh doanh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bài giảng Văn hóa kinh doanh", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 5 - Văn hóa doanh nghiệp, chương 6 - Văn hóa trong các hoạt động kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p vcef 09/08/2016 137 0

 • Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 2

  Ebook Phát triển và quản lý nhà nước về kinh tế dịch vụ: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách gồm các chương: Chương 5 - Kinh tế dịch vụ ở một số quốc gia và xu hướng phát triển, chương 6 - Quan hệ quốc tế Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ, chương 7 - Tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ.

   109 p vcef 09/08/2016 129 0

 • Ebook Hành trình nghệ thuật đối diện với cuộc đời - Hành trình nội tại: Phần 1

  Ebook Hành trình nghệ thuật đối diện với cuộc đời - Hành trình nội tại: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Cơ thể - Bước đầu tiên của người tìm kiếm; từ đầu xuống tim - Từ tim xuống rốn; hành trình hướng đến rốn - Thực phẩm phù hợp - Làm việc đúng đắn - Ngủ nghỉ đúng đắn; những cách đối phó với tâm trí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p vcef 22/07/2016 153 1

 • Ebook Hành trình nghệ thuật đối diện với cuộc đời - Hành trình nội tại: Phần 2

  Ebook Hành trình nghệ thuật đối diện với cuộc đời - Hành trình nội tại: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những cách đối phó với tâm trí, tự do khỏi cái ảo tưởng của kiến thức, tự do thoát khỏi niềm tin, những lời kinh về cây đàn trái tim, tự do thoát khỏi cái tôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   156 p vcef 22/07/2016 134 1

 • Ebook Phan Bội Châu toàn tập (Tập 9: Quốc văn chu dịch diễn giải): Phần 1

  Ebook Phan Bội Châu toàn tập (Tập 9: Quốc văn chu dịch diễn giải): Phần 1

  Ebook Phan Bội Châu toàn tập (Tập 9: Quốc văn chu dịch diễn giải) là công trình biên khảo khá đồ sộ và có giá trị lớn của Phan Bội Châu trong những năm cuối đời. Ở phần 1 của cuốn sách các bạn sẽ được tìm hiểu về vấn đề chu dịch thượng kinh là các quẻ như: Quẻ bát thuần càn, quẻ bát thuần khôn, quẻ thủy lôi truân, quẻ sơn thủy...

   306 p vcef 22/07/2016 125 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số