• Ebook Nhân cách Hồ Chí Minh: Phần 2 - GS.TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên)

  Ebook Nhân cách Hồ Chí Minh: Phần 2 - GS.TS. Mạch Quang Thắng (chủ biên)

  Ebook Nhân cách Hồ Chí Minh: Phần 2 trình bày giá trị nhân cách Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung 2 phần ebook để hiểu rõ hơn về nhân cách của Người.

   149 p vcef 27/10/2015 133 1

 • Ebook Phương cách làm bài môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Ebook Phương cách làm bài môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Cuốn sách Phương cách làm bài môn Chủ nghĩa xã hội khoa học được biên soạn gồm 3 phần: phần lý thuyết, 60 bài tập trắc nghiệm, 20 câu hỏi tự luận. Sách giúp cho người học ôn tập và nâng cao kiến thức về chủ nghĩa xã hội khoa học, nắm được phương cách làm bài môn Chủ nghĩa xã hội khoa học thông qua các nội dung cụ thể về lý thuyết, bài...

   199 p vcef 27/10/2015 245 0

 • Ebook Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác-Lênin - NXB Chính trị Hành chính

  Ebook Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác-Lênin - NXB Chính trị Hành chính

  Cuốn sách Hỏi và đáp Kinh tế chính trị Mác - Lênin giới thiệu những nội dung cơ bản nhất, hệ thống hóa, khái quát hóa toàn bộ kiến thức trừu tượng, khó hiểu của môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin thành những vấn đề đơn giản, dễ hiểu. Từ những vấn đề về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đến những quan...

   160 p vcef 27/10/2015 225 0

 • Ebook Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Ebook Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh - PGS.TS. Phạm Ngọc Anh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, đúc kết lại. Ebook Hỏi và đáp môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh có kết cấu nội dung bao gồm các câu hỏi và câu trả lời được sắp xếp hợp lý, logic, đảm...

   237 p vcef 27/10/2015 347 0

 • Ebook Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hoàng Văn Ngọc

  Ebook Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hoàng Văn Ngọc

  Bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh" do NXB Giáo dục ấn hành, nội dung bài giảng gồm các chương sau: chương mở đầu đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 1 cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; chương 2 tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và CM giải phóng dân tộc;...

   132 p vcef 27/10/2015 201 0

 • Ebook Quản trị Marketing

  Ebook Quản trị Marketing

  Ebook Quản trị Marketing trình bày những hiểu biết về quản lý Marketing, phân tích các cơ hội Marketing, nghiên cứu và lựa chọn các thị trường mục tiêu, hoạch định chiến lược Marketing, xây dựng các chương trình Marketing; tổ chức, thực hiện và kiểm tra nổ lực Marketing.

   460 p vcef 03/03/2013 249 0

 • Ebook Marketing căn bản

  Ebook Marketing căn bản

  Ebook Marketing căn bản do Philip Kotler biên soạn gồm 20 chương. Nội dung trình bày về cơ sở xã hội của Marketing, quá trình quản trị Marketing, hệ thống nghiên cứu và thông tin Marketing, môi trường Marketing và một số nội dung khác. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Marketing và những ngành có liên quan.

   269 p vcef 03/03/2013 167 0

 • Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 2

  Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Quá trình cung ứng tiền tệ, hệ thống dự trữ liên bang và chỉ đạo chính sách tiền tệ, tài chính quốc tế, lý thuyết tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   230 p vcef 28/02/2013 178 1

 • Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 1

  Ebook Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính" trình bày các nội dung của 3 phần đầu tiên bao gồm: Phần mở đầu (vì sao phải nghiên cứu tiền tệ, hoạt động ngân hàng, thị trường tài chính; tiền là gì, tổng quan về hệ thống tài chính), những cơ sở của lãi suất, các tổ chức tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   404 p vcef 28/02/2013 160 1

 • Ebook Tiền & hoạt động ngân hàng - TS. Lê Vinh Danh

  Ebook Tiền & hoạt động ngân hàng - TS. Lê Vinh Danh

  Ebook Tiền & hoạt động ngân hàng trình bày một cách hệ thống về tiền tệ, chức năng và vai trò của tiền tệ; hoạt động của ngân hàng; tiền tệ và tài chính quốc tế; tiền và hoạt động của ngân hàng trong nền kinh tế. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Tài chính Ngân hàng.

   374 p vcef 28/02/2013 135 0

 • Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng

  Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng

  Ebook Tiền và hoạt động ngân hàng gồm sáu phần. Phần một nghiên cứu những nhận thức hiện nay về tiền tệ; phần hai trình bày những lề lối tổ chức, những hoạt động cơ bản của ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, các công ty tài chính và thị trường tài chính, chứng khoán; phần ba phân tích về hệ thống tiền tệ quốc tế và cán cân...

   323 p vcef 28/02/2013 166 0

 • Ebook Từ điển ngân hàng Anh - Trung - Việt

  Ebook Từ điển ngân hàng Anh - Trung - Việt

  Ebook Từ điển ngân hàng Anh - Trung - Việt được biên soạn khá chi tiết, công phu, thuận tiện trong việc tra cứu. Mỗi mục từ trong cuốn sách này, dù là từ đơn hay là từ phức đều sắp xếp theo trật tự thuận của mẫu tự tiếng Anh. Với cách giải thích rất dễ hiểu, các mục từ được sắp xếp khoa học, cuốn từ điển thực sự hữu ích đối với...

   250 p vcef 28/02/2013 153 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số