• Ebook Tiền tệ ngân hàng

  Ebook Tiền tệ ngân hàng

  Ebook Tiền tệ ngân hàng giới thiệu 15 chương với các nội dung: Đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, hoạt động huy động vốn, hoạt động cấp tín dụng, hoạt động thanh toán qua ngân hàng, hoạt động thanh toán quốc tế, hoạt động kinh doanh...

   514 p vcef 28/02/2013 160 1

 • Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Ebook Kế toán và thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm những nội dung về tổng quan thuế và kế toán trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng vận dụng chính sách kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế...

   210 p vcef 28/02/2013 176 0

 • Ebook Hệ thống Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán mới và mục lục ngân sách mới

  Ebook Hệ thống Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán mới và mục lục ngân sách mới

  Ebook Hệ thống Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán mới và mục lục ngân sách mới trình bày về chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, hệ thống chứng từ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp,... dựa trên QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/02 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   469 p vcef 28/02/2013 161 0

 • Ebook Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  Ebook Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  Ebook Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp gồm 8 chương trình bày về tổng quan chế độ kế toán hành chính sự nghiệp; kế toán tiền, vật tư, sản phẩm, hàng hóa; kế toán tài sản cố định và đầu tư XDCB; kế toán thanh toán; kế toán các nguồn kinh phí; kế toán các khoản chi trong đơn vị HCSN; kế toán các khoản thu trong đơn vị HCSN; phương pháp lập...

   295 p vcef 28/02/2013 137 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán

  Ebook Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán

  Ebook Bài tập và bài giải Nguyên lý kế toán với 8 chương, mỗi chương được bố cục theo 3 nội dung chính: Lý thuyết cơ bản, bài tập ứng dụng có lời giải giúp người tham khảo hiểu rõ các nội dung kiến thức, bài tập tự giải giúp rèn kỹ năng làm bài tập. Mời các bạn đón đọc.

   498 p vcef 28/02/2013 174 0

 • Ebook Internet và kết nối mạng

  Ebook Internet và kết nối mạng

  Ebook Internet và kết nối mạng gồm 17 chương, trình bày theo phương thức thực hành từng bước của từng tác vụ như: Giới thiệu về mạng, các điểm căn bản về thiết kế mạng, lắp đặt các card giao diện mạng, cấu hình các nối kết, chia sẻ thông tin trên mạng, những tính năng mới trong Internet Explorer, tìm hiểu modem, nối kết internet, E-mail và Web, trình...

   397 p vcef 28/02/2013 162 0

 • Ebook Kỹ thuật mạng máy tính

  Ebook Kỹ thuật mạng máy tính

  Ebook Kỹ thuật mạng máy tính cung cấp cho các bạn những kiến thức về hệ thống mạng cục bộ; phương thức truy cập mạng; phân lớp; mạng diện rộng; họ giao thức TCP/IP; hệ điều hành mạng; quản trị mạng; mạng thực tế; mạng tốc độ cao; liên mạng.

   261 p vcef 28/02/2013 194 1

 • Ebook Tự học thiết kế trang Web bằng VB Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang Web bằng VB Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang Web bằng VB Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu bao gồm những nội dung về cách thiết kế một trang Web đơn giản; thiết kế một trang Web nhập thông tin qua hộp thoại và thông báo nội dung đã nhập; thiết kế một trang Web dùng các phát biểu điều kiện; thiết kế một trang Web dùng các phát biểu...

   158 p vcef 28/02/2013 162 2

 • Ebook Tự học thiết kế trang web bằng Java Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang web bằng Java Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang web bằng Java Script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu cung cấp cho các bạn những kiến thức về cách thiết kế một trang web đơn giản về Java Script; thiết kế một trang web nhập thông tin qua hộp thoại và thông báo nội dung đã nhập, dùng các phát biểu điều kiện, dùng các phát biểu lặp, tạo một...

   144 p vcef 28/02/2013 150 1

 • Ebook Network kỹ thuật mạng máy tính

  Ebook Network kỹ thuật mạng máy tính

  Ebook Network kỹ thuật mạng máy tính được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về mạng căn bản; kỹ thuật xây dựng mạng; cài đặt phần mềm mạng; cách sử dụng mạng; cách tận dụng tối đa hệ thống mạng. Mời các bạn tham khảo sách để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   415 p vcef 28/02/2013 162 0

 • Ebook Lập trình hướng đối tượng với java

  Ebook Lập trình hướng đối tượng với java

  Ebook Lập trình hướng đối tượng với java trang bị các kiến thức về cách tiếp cận hướng chức năng và lập trình hướng đối tượng, chu trình phát triển các chương trình Java, khái niệm cơ sở nhất của một ngôn ngữ lập trình, câu lệnh điều khiển dòng thực hiện chương trình.

   303 p vcef 28/02/2013 171 0

 • Ebook Tự học thiết kế trang web bằng HTML một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang web bằng HTML một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu

  Ebook Tự học thiết kế trang web bằng HTML một cách nhanh chóng và có hiệu quả nhất qua các chương trình mẫu trang bị cho các bạn những kiến thức về cách tạo một trang web đơn giản; cách thiết kế một trang web có màu sắc, bố cục nền và định dạng ký tự; thiết kế một trang web có font tiếng Việt, có chứa bảng, có liên kết trang và một số kiến...

   120 p vcef 28/02/2013 153 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số