• Giáo trình Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft PowerPoint 2010

  Giáo trình Tin học dành cho người tự học: Tự học Microsoft PowerPoint 2010

  Cuốn sách Giáo trình Microsoft PowerPoint 2010 có 7 chương. Các chương được tổ chức theo từng nhóm nội dung lớn tương ứng với quá trình xây dựng bài thuyết trình trong PowerPoint. Do vậy, các bạn mới bắt đầu học nên đọc tài liệu từ đầu đến cuối để có cái nhìn và sự hiểu biết tổng quát về chương trình này.

   337 p vcef 28/02/2013 26 1

 • Giáo trình Lý thuyết thông tin

  Giáo trình Lý thuyết thông tin

  Giáo trình Lý thuyết thông tin được cấu trúc gồm 5 chương. Chương 1 trình bày một số khái niệm cơ bản về lý thuyết thông tin như cấu trúc của hệ thống truyền tin, phân loại môi trường truyền tin, vấn đề rời rạc hóa các nguồn tin liên tục và các khái niệm về điều chế và giải điều chế; chương 2 đưa ra các khái niệm cơ bản về tín hiệu và...

   136 p vcef 28/02/2013 170 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lắp ráp, sữa chữa và bảo quản máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật lắp ráp, sữa chữa và bảo quản máy tính

  Giáo trình Kỹ thuật lắp ráp, sữa chữa và bảo quản máy tính được biên soạn theo tiêu chuẩn đào tạo nghề "DACUM" gồm 2 phần và 11 chương. Nội dung 2 phần trình bày về cấu trúc cơ bản kỹ thuật lựa chọn và lắp ráp máy tính kỹ thuật sửa chữa bảo quản, nâng cấp máy tính. Mời các bạn tham khảo.

   157 p vcef 28/02/2013 157 1

 • Giáo trình Nhập môn Tin học

  Giáo trình Nhập môn Tin học

  Giáo trình Nhập môn Tin học gồm 2 phần. Phần 1 giới thiệu những kiến thức cơ bản về Tin học như: Thông tin, xử lý thông tin, thuật toán, hệ điều hành, mạng máy tính,... Phần 2 trình bày những kiến thức cơ bản nhất về TURBO PASCAL - ngôn ngữ lập trình bậc cao có mặt trong hầu hết các chương trình đào tạo Tin học từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng...

   160 p vcef 28/02/2013 143 0

 • Giáo trình Access và ứng dụng

  Giáo trình Access và ứng dụng

  Giáo trình Access và ứng dụng dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp. Tài liệu giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access là hệ cho phép lưu trữ và lọc thông tin có cấu trúc từ thiết bị lưu trữ, tạo lập CSL, thiết kế biểu mẫu và báo cáo, lập trình trên Access, sử dụng đối tượng trong Visual Basic for Access, sử dung CSDL trong...

   197 p vcef 28/02/2013 140 0

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin của tác giả Thạc Bình Cường gồm 11 chương cung cấp cho các bạn những kiến thức về đại cương hệ thống thông tin quản lý, các công cụ diễn tả xử lý, các phương tiện và mô hình dịch tả dữ liệu, khảo sát hiện trạng và thiết lập dự án, phân tích hệ thống về xử lý, phân tích hệ thống...

   218 p vcef 28/02/2013 156 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật gồm 7 chương tạo điều kiện cho người học làm quen với một số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật xử lý trên các cấu trúc dữ liệu, nâng cao thêm về kỹ thuật lập trình, về phân tích và phương pháp giải các bài toán. Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông...

   172 p vcef 28/02/2013 127 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu được biên soạn giúp sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo. Cuốn sách gồm 2 phần trong đó phần 1 trình bày về các cấu trúc và khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, phần 2 giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. Mời các bạn cùng tham khảo.

   130 p vcef 28/02/2013 166 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số