• Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo...

   257 p vcef 22/07/2016 145 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần 2

  Phần 2 giáo trình trình bày các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa;... Mời các bạn tham khảo.

   238 p vcef 22/07/2016 126 0

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp là môn lý thuyết cơ sở quan trọng của chương trình đào tạo cao đẳng nghề liên quan tới hình thành kỹ năng nghề Công tác xã hội. Giáo trình nhằm trang bị cho người học có được những kiến thức cơ bản như: Phong cách giao tiếp, kỹ năng giao tiếp cơ bản trong nghề Công tác xã hội,... Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là...

   34 p vcef 22/07/2016 140 0

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng giao tiếp: Phần 2

  Giáo trình "Kỹ năng giao tiếp" được biên soạn dựa trên chương trình khung Cao đẳng nghề Công tác xã hội. Giáo trình gồm 5 chương: Nhập môn khoa học giao tiếp, cấu trúc giao tiếp, các phương tiện giao tiếp, phong cách giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong công tác xã hội. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

   23 p vcef 22/07/2016 112 0

 • Giáo trình Marketing ngân hàng - TS. Bùi Văn Quang

  Giáo trình Marketing ngân hàng - TS. Bùi Văn Quang

  Marketing ngân hàng là toàn bộ những nỗ lực của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và thực hiện các mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp. Để tìm hiểu sâu hơn môn học này mời các bạn tham khảo "Giáo trình Marketing ngân hàng" của TS. Bùi Văn Quang.

   20 p vcef 15/06/2016 160 0

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - CĐN Nam Định

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 1 - CĐN Nam Định

  Phần 1 Giáo trình Marketing căn bản gồm nội dung 2 chương đầu. Nội dung phần này trình bày hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường Marketing, nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường. Đây là giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên cao đẳng nghề, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những ai quan tâm đến Marketing.

   80 p vcef 15/06/2016 148 0

 • Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - CĐN Nam Định

  Giáo trình Marketing căn bản: Phần 2 - CĐN Nam Định

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Marketing căn bản gồm nội dung chương 3 đến chương 5. Nội dung phần này trình bày chiến lược sản phẩm, thiết kế giá cả và phân phối sản phẩm, chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   51 p vcef 15/06/2016 137 0

 • Giáo trình Tổ chức sản xuất CDQL: Phần 2

  Giáo trình Tổ chức sản xuất CDQL: Phần 2

  Môn học Tổ chức và quản lý sản xuất nghiên cứu cơ chế tổ chức và quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, nghiên cứu hoạt động thương mại của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh kể cả việc tổ chức mua bán các sản phẩm đầu vào của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và việc tiêu thụ thành phẩm mà các doanh nghiệp này chế tạo ra. Phần...

   30 p vcef 21/05/2016 120 1

 • Giáo trình Tổ chức sản xuất CDQL: Phần 1

  Giáo trình Tổ chức sản xuất CDQL: Phần 1

  Phần 1 giáo trình sau đây gồm nội dung chương 1 và chương 2. Nội dung phần này trình bày nhiệm vụ cụ thể của bộ máy giúp việc trong công ty khai thác công trình thủy lợi, tổng quan về tổ chức sản xuất trong công ty khai thác công trình thủy lợi. Giáo trình này dành cho đối tượng cao đẳng nghề Thủy lợi và những ai quan tâm đến vấn đề trên.

   24 p vcef 21/05/2016 121 1

 • Giáo trình Lý thuyết và bài tập Quản trị sản xuất

  Giáo trình Lý thuyết và bài tập Quản trị sản xuất

  Giới thiệu về quản trị sản xuất; dự báo; phương pháp dự báo định lượng; hoạch định năng lực sản xuất;... là những nội dung chính mà "Giáo trình Lý thuyết và bài tập Quản trị sản xuất" hướng đến trình bày. Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   248 p vcef 21/05/2016 129 1

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp gồm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm các nội dung: Những vấn đề cơ bản của thống kê doanh nghiệp, thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thống kê nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp.

   55 p vcef 21/05/2016 178 1

 • Giáo trình Mô đun 1: Tài sản trí tuệ trong kinh doanh và hoạt động R&D: Phần 2

  Giáo trình Mô đun 1: Tài sản trí tuệ trong kinh doanh và hoạt động R&D: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Giáo trình Mô đun 1: Tài sản trí tuệ trong kinh doanh và hoạt động R&D" mời các bạn cùng tham khảo phần 2 để nắm bắt một số thông tin cơ bản về bí mật kinh doanh: cơ chế bảo hộ các thông tin có giá trị; các chỉ dẫn thương mại trong kinh doanh; mạng giá trị của thương hiệu;...

   50 p vcef 21/05/2016 128 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số