• Giáo trình Excel nâng cao

  Giáo trình Excel nâng cao

  Nội dung giáo trình gồm 9 bài học: Hệ thống hóa kiến thức cơ bản về Excel; làm bài tập kiểm tra trình độ sử dụng Excel; kỹ năng sử dụng hàm trong Excel; phương pháp tổ chức bảng dữ liệu; phương pháp kết nối, tổng hợp, kết xuất dữ liệu; trình bày, in ấn, lưu trữ, bảo mật, phân phối bảng số liệu, file; marco và VBA trong Excel; cách lập một...

   70 p vcef 25/04/2016 130 2

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin

  Giáo trình Phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin

  Nội dung giáo trình Phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin được chia làm 6 chương trình bày về đại cương hệ thống thông tin; khảo sát hiện trạng và xác lập dự án; phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu; phân tích hệ thống về dữ liệu; thiết kế hệ thống hướng dẫn cách thiết kế hệ thống nhằm chuyển các đặc tả của hệ thống thành...

   150 p vcef 27/10/2015 127 0

 • Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

  Giáo trình Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp trang bị cho các bạn những kiến thức về tổ chức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán nguyên vật liệu công cụ – dụng cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán thanh toán; kế toán các nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán các khoản chi trong...

   294 p vcef 28/02/2013 120 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số