• Tài liệu hướng dẫn môn Quản trị chất lượng - TS. Hoàng Mạnh Dũng

  Tài liệu hướng dẫn môn Quản trị chất lượng - TS. Hoàng Mạnh Dũng

  Tài liệu hướng dẫn môn Quản trị chất lượng được thực hiện nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về chất lượng và quản trị chất lượng; quản trị chất lượng trong bối cảnh hiện nay; hệ thống quản lý chất lượng; hệ thống quản lý môi trường; nhóm chất lượng; kiểm soát chất lượng và một số kiến thức khác. Mời các bạn tham...

   397 p vcef 03/03/2013 187 1

 • Hệ thống tài khoản kế toán

  Hệ thống tài khoản kế toán

  Mời các bạn tham khảo tài liệu Hệ thống tài khoản kế toán sau đây để biết được các loại tài khoản kế toán như kế toán tài khoản ngắn hạn, kế toán vốn bằng tiền, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, thuế giá trị gia tăng,... Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   523 p vcef 28/02/2013 166 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số