• Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 - ThS. Nguyễn Minh Thành

  Chương 6 giới thiệu cơ bản về máy tính xách tay và thiết bị di động. Nội dung chính của chương gồm: Tổng quan máy tính xách tay, xác định và mô tả các thành phần của một máy tính xách tay, so sánh và đối chiếu giữa các thành phần của máy tính để bàn và máy tính xách tay, cấu hình máy tính xách tay, tổng quan về các thiết bị di động, so sánh các...

   56 p vcef 24/11/2016 146 0

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ThS. Nguyễn Minh Thành

  Bài giảng Tin học đại cương: Chương 7 - ThS. Nguyễn Minh Thành

  Chương 7 giới thiệu cơ bản về máy in và máy quét. Trong chương này sẽ: Miêu tả những mẫu máy in hiện tại, miêu tả tiến trình cài đặt và cấu hình máy in, miêu tả những loại máy quét hiện tại, miêu tả tiến trình cài đặt và cấu hình máy quét. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vcef 24/11/2016 152 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 0 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 0 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-Commerce) - Chương 0 giới thiệu nội dung của bài giảng "Thương mại điện tử". Bài giảng gồm có 8 chương, giúp người học nắm vững các định nghĩa liên quan đến TMĐT và kinh doanh điện tử, có hiểu biết từ thương mại truyền thống đến TMĐT, biết được các lợi ích của thương mại điện tử,... Mời các bạn tham...

   11 p vcef 24/11/2016 158 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 1 giới thiệu về E-Commerce. Các nội dung thảo luận trong chương này gồm có: Sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử (TMĐT), thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng TMĐT trong kinh doanh, tính toàn cầu hóa của TMĐT, sự phát triển của TMĐT, chuỗi giá trị trong TMĐT, các lưu ý quan trọng khi thực hiện TMĐT. Mời tham khảo.

   74 p vcef 24/11/2016 202 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 2 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 2 cung cấp những kiến thức về Internet và Web - Cơ sở hạ tầng của Ecommerce. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Kiến trúc mạng của các mạng hỗ trợ cho Internet và TMĐT; kiến trúc mạng của các mạng hỗ trợ cho Internet và TMĐT; các chương trình tiện ích để theo dõi (trace), định vị (locate) và kiểm tra (verify) trạng thái các máy tính trên...

   100 p vcef 24/11/2016 181 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về Hosting và xây dựng website các công cụ Web hỗ trợ thương mại điện tử. Các nội dung cần nắm trong chương này: Yêu cầu 1 Web server, nhiệm vụ cơ bản của 1 Web Server, các đặc trưng của 1 phần mềm Web Server, các công cụ hỗ trợ khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p vcef 24/11/2016 227 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 4 giới thiệu về các phần mềm phục vụ thương mại điện tử (Electronic Commerce Software). Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các chức năng chủ yếu trong 1 phần mềm phục vụ TMĐT, các phần mềm (giải pháp) dùng cho các công ty thực hiện TMĐT theo qui mô doanh nghiệp, đặc điểm của các site thương mại điện tử, các lưu ý khi thiết kế trang...

   74 p vcef 24/11/2016 195 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 5 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 5 trình bày đến người học các nguy cơ trong E-Commerce. Thông qua chương này người học có thể biết được: Khái niệm về việc bảo vệ; bản quyền và sở hữu trí tuệ; biết được thế nào là Spam, Virus, Worms, Trojan,...và nhiều nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p vcef 24/11/2016 142 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 6 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 6 đề cập đến việc thực hiện bảo mật trong thương mại điện tử. Các nội dung chi tiết được thực hiện trong chương này gồm có: Bảo vệ bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ; kỹ thuật WaterMarking và 1 số công ty cung cấp giải pháp; thiết lập bảo vệ trong trình duyệt Web; chứng thực số;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p vcef 24/11/2016 150 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 7 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 7 giới thiệu về các hệ thống thanh toán điện tử. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được: Các phương pháp thanh toán trong TMĐT, xử lý giao dịch với thẻ tín dụng, bảo mật với nghi thức SET, ví tiền điện tử (E-Wallet), hệ thống tiền điện tử, thẻ chip - Smart cards, các hệ thống thanh toán thông dụng. Mời các bạn cùng...

   54 p vcef 24/11/2016 176 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 8 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức về E- Marketing. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Marketing trực tuyến và các lợi ích mang đến, các kỹ năng của nhân viên marketing trực tuyến, các phương tiện marketing trực tuyến, các phương pháp xác định thị trường mục tiêu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p vcef 24/11/2016 163 0

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

  Chương 2 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các dạng HTTT phân loại theo chức năng nghiệp vụ; Các dạng HTTT phân loại theo cấp ứng dụng; các HTTT tích hợp trong doanh nghiệp: SCM, CRM, và ERP; những thách thức trong ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp.

   22 p vcef 24/11/2016 179 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số