• Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

    Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán

    Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về vấn đề chung hệ thống thông tin kế toán; thiết lập thông tin cho hệ thống thông tin kế toán; hệ thống kiểm soát nội bộ; hệ thống thông tin kế toán và chu trình kinh doanh;... Mời các bạn tham khảo.

     154 p vcef 28/02/2013 107 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số