• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Dạng chuẩn và chuẩn hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dạng chuẩn, chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu, bài tập dạng chuẩn và chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vcef 25/03/2016 135 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các phép toán trên đại số tập hợp, các phép toán trên đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p vcef 25/03/2016 129 2

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Chapter 1 - The challenge of management. In this chapter, the following content will be discussed: Overview of management, what managers actually do, managerial qualities, management job roles, 21st century management.

   18 p vcef 21/05/2016 66 2

 • Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học "Marketing dịch vụ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về ngành dịch vụ, hành vi người tiêu dùng trong giao tiếp dịch vụ, phân khúc và định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p vcef 21/05/2016 132 2

 • Bài giảng 7 & 8: Định giá cổ phiếu (Học kỳ Xuân 2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng 7 & 8: Định giá cổ phiếu (Học kỳ Xuân 2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Mời các bạn cùng tìm hiểu cổ phiếu, một số loại cổ phiếu, khái niệm về cổ phiếu, chính sách cổ tức; định giá cổ phiếu;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 7&8: Định giá cổ phiếu (Học kỳ Xuân 2015)".

   34 p vcef 25/04/2016 119 1

 • Bài giảng Bài tập Thuế xuất nhập khẩu cơ lời giải

  Bài giảng Bài tập Thuế xuất nhập khẩu cơ lời giải

  Bài giảng "Bài tập Thuế xuất nhập khẩu" cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập về thuế xuất nhập khẩu giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập, với các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   46 p vcef 21/05/2016 136 1

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 18: International management

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 18: International management

  This lecture introduces you to international management. The topics discussed in this chapter are: Nature of international management, assessing the international environment, gauging strategic issues, organising international business, adapting to cultural differences, social responsibility & ethical issues.

   17 p vcef 21/05/2016 59 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Phạm Thị Thanh Hương

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Phạm Thị Thanh Hương

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 6: Chính sách sản phẩm" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định nghĩa sản phẩm, các cấp của sản phẩm, phân loại sản phẩm và các hàm ý marketing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p vcef 21/05/2016 112 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 4 cung cấp cho người học những hiểu biết về phân tích môi trường marketing vĩ mô. Chương này trình bày một số nội dung cụ thể như: Giới thiệu về phân tích môi trường marketing, môi trường tự nhiên, môi trường nhân khẩu, môi trường kinh tế,...và các nội dung liên quan khác.

   13 p vcef 21/05/2016 131 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 3 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 3 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 3: Kỹ thuật thiết kế giải thuật" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể biết các kỹ thuật thiết kế giải thuật từ ý tưởng cho đến giải thuật chi tiết, hiểu rõ nguyên lý của các kỹ thuật phân tích thiết kế giải thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p vcef 25/03/2016 125 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 2 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 2 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 2: Sắp xếp" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu các giải thuật sắp xếp, vận dụng được giải thuật để minh họa việc sắp xếp, hiểu các lưu đồ của các giải thuật sắp xếp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p vcef 25/03/2016 131 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Ngôn ngữ truy vấn SQL" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, câu lệnh SELECT, các hàm thao tác dữ liệu, truy vấn thông tin từ nhiều bảng, các lệnh cập nhật dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vcef 25/03/2016 115 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số