• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Dạng chuẩn và chuẩn hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dạng chuẩn, chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu, bài tập dạng chuẩn và chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vcef 25/03/2016 111 3

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Chapter 1 - The challenge of management. In this chapter, the following content will be discussed: Overview of management, what managers actually do, managerial qualities, management job roles, 21st century management.

   18 p vcef 21/05/2016 57 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các phép toán trên đại số tập hợp, các phép toán trên đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p vcef 25/03/2016 100 2

 • Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học "Marketing dịch vụ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về ngành dịch vụ, hành vi người tiêu dùng trong giao tiếp dịch vụ, phân khúc và định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p vcef 21/05/2016 102 2

 • Bài giảng 7: Ngân hàng Trung ương (Học kì hè 2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng 7: Ngân hàng Trung ương (Học kì hè 2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Mục tiêu, chức năng, công cụ của NHTW; một số phát triển mới trong mô hình ngân hàng trung ương hiện đại; lập luận phản đối và ủng hộ NHTW độc lập; mô hình NHTW ở một số quốc gia;... là những nội dung chính mà "Bài giảng 7: Ngân hàng Trung ương (Học kì hè 2015)" hướng đến trình bày.

   50 p vcef 25/04/2016 95 1

 • Bài giảng Bài tập Thuế xuất nhập khẩu cơ lời giải

  Bài giảng Bài tập Thuế xuất nhập khẩu cơ lời giải

  Bài giảng "Bài tập Thuế xuất nhập khẩu" cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập về thuế xuất nhập khẩu giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập, với các bạn chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   46 p vcef 21/05/2016 105 1

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 14: Managerial communication

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 14: Managerial communication

  Chapter 14 - Managerial communication. The main contents of this chapter include all of the following: Nature of managerial communication, individual communication & interpersonal processes, group communication, organisational communication channels.

   21 p vcef 21/05/2016 52 1

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 4: Hành vi khách hàng (Consumer behaviour)

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 4: Hành vi khách hàng (Consumer behaviour)

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 4 trang bị cho người học những hiểu biết về hành vi mua của khách hàng. Thông qua chương này người học sẽ nắm bắt được các nội dung liên quan đến thị trường người tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng, thị trường các doanh nghiệp và hành vi mua của các doanh nghiệp.

   42 p vcef 21/05/2016 92 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 11 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 11 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 11 trình bày về quản trị kênh phân phối với những nội dung chủ yếu như: Giới thiệu về quản trị kênh phân phối, thiết kế kênh, quản trị các thành viên trong kênh, bán lẻ, bán sỉ, logistics thị trường

   28 p vcef 21/05/2016 109 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trần Đắc Phi Hùng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trần Đắc Phi Hùng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quá trình thiết kế CSDL, quan hệ (Relation), thuộc tính (Attribute), lược đồ (relation schema), kiểu dữ liệu và miền giá trị (Domain),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p vcef 25/03/2016 101 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trần Đắc Phi Hùng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trần Đắc Phi Hùng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, các phép toán đại số quan hệ, phép chọn (Selection), phép chiếu (Projection), phép chiếu mở rộng, chuỗi các phép toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vcef 25/03/2016 103 1

 • Bài giảng 7 & 8: Định giá cổ phiếu (Học kỳ Xuân 2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng 7 & 8: Định giá cổ phiếu (Học kỳ Xuân 2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Mời các bạn cùng tìm hiểu cổ phiếu, một số loại cổ phiếu, khái niệm về cổ phiếu, chính sách cổ tức; định giá cổ phiếu;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 7&8: Định giá cổ phiếu (Học kỳ Xuân 2015)".

   34 p vcef 25/04/2016 99 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số