• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Dạng chuẩn và chuẩn hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dạng chuẩn, chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu, bài tập dạng chuẩn và chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vcef 25/03/2016 135 3

 • Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học "Marketing dịch vụ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về ngành dịch vụ, hành vi người tiêu dùng trong giao tiếp dịch vụ, phân khúc và định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p vcef 21/05/2016 132 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các phép toán trên đại số tập hợp, các phép toán trên đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p vcef 25/03/2016 129 2

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Chapter 1 - The challenge of management. In this chapter, the following content will be discussed: Overview of management, what managers actually do, managerial qualities, management job roles, 21st century management.

   18 p vcef 21/05/2016 66 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trần Đắc Phi Hùng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trần Đắc Phi Hùng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quá trình thiết kế CSDL, quan hệ (Relation), thuộc tính (Attribute), lược đồ (relation schema), kiểu dữ liệu và miền giá trị (Domain),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p vcef 25/03/2016 124 1

 • Bài giảng Bài 13: Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu (Học kỳ Xuân 2016) - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Bài 13: Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu (Học kỳ Xuân 2016) - Nguyễn Xuân Thành

  Mời các bạn cùng tìm hiểu biến động giá trái phiếu; rủi ro lãi suất của trái phiếu; trái phiếu không trả lãi định kỳ; trái phiếu không trả lãi định kỳ: Thay đổi giá trái phiếu khi lợi suất thay đổi;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bài 13: Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu (Học kỳ Xuân 2016)".

   19 p vcef 25/04/2016 123 1

 • Bài giảng Thuế bất động sản - Jay K. Rosengard

  Bài giảng Thuế bất động sản - Jay K. Rosengard

  Bài giảng Thuế bất động sản với mục đích bảo đảm việc tạo ra đủ nguồn lực tùy định của chính quyền địa phương trong dài hạn. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

   21 p vcef 21/05/2016 107 1

 • Bài giảng Quản trị học: Tổ chức - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng Quản trị học: Tổ chức - TS. Mai Ngọc Anh

  Bài giảng "Quản trị học: Tổ chức" giúp người học có thể nắm bắt được các kiến thức: Tổ chức và quá trình thiết kế tổ chức, vai trò của ủy quyền đối với người lãnh đạo, các loại cấu trúc cơ bản của tổ chức, tầm quan trọng của quản lý NNL cho tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vcef 21/05/2016 113 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 9 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 9 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 9 trang bị cho người học những kiến thức về Truyền thông marketing (Xúc tiến bán). Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về: Thiết kế chương trình truyền thông marketing, quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp, bán hàng trực tiếp.

   12 p vcef 21/05/2016 120 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trần Đắc Phi Hùng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trần Đắc Phi Hùng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, các phép toán đại số quan hệ, phép chọn (Selection), phép chiếu (Projection), phép chiếu mở rộng, chuỗi các phép toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vcef 25/03/2016 129 1

 • Bài giảng Bài 14: Thị trường trái phiếu Việt Nam (Học kỳ Xuân 2016) - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Bài 14: Thị trường trái phiếu Việt Nam (Học kỳ Xuân 2016) - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Bài 14: Thị trường trái phiếu Việt Nam (Học kỳ Xuân 2016) - Nguyễn Xuân Thành tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về thị trường trái phiếu Việt Nam; quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam; hệ thống nhà đầu tư; phát hành trái phiếu chính phủ theo năm;...

   12 p vcef 25/04/2016 120 1

 • Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - Tổng quan về kế toán máy

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - Tổng quan về kế toán máy

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - Tổng quan về kế toán máy với mục tiêu cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính; nhận diện rõ vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán;...

   13 p vcef 21/05/2016 247 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số