• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Dạng chuẩn và chuẩn hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dạng chuẩn, chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu, bài tập dạng chuẩn và chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vcef 25/03/2016 143 3

 • Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học "Marketing dịch vụ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về ngành dịch vụ, hành vi người tiêu dùng trong giao tiếp dịch vụ, phân khúc và định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p vcef 21/05/2016 139 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các phép toán trên đại số tập hợp, các phép toán trên đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p vcef 25/03/2016 134 2

 • Bài giảng Hệ thống tiền tệ quốc tế (2012)

  Bài giảng Hệ thống tiền tệ quốc tế (2012)

  Bài giảng Hệ thống tiền tệ quốc tế (2012) hướng đến trình bày vấn đề lựa chọn cơ chế tỷ giá hối đoái; hệ thống tiền tệ quốc tế từ 1870; kiểm soát vốn (2003); tiến trình phát triển cơ chế tỉ giá;...

   17 p vcef 25/04/2016 154 1

 • Bài giảng Ngân hàng trung ương - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Ngân hàng trung ương - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Ngân hàng trung ương do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ra đời & phát triển NHTƯ, mô hình tổ chức NHTƯ, bản chất và chức năng NHTƯ, chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vcef 21/05/2016 128 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 8 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 8 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 8 trình bày các quyết định về phân phối. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu chung, thiết kế kênh, quản trị kênh, phân phối vật chất, bán sỉ, bán lẻ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   17 p vcef 21/05/2016 139 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 13 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Chương 13 tiếp tục trình bày về truyền thông marketing. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về marketing trực tiếp, hoạt động bán hàng cá nhân và quản trị bán hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vcef 21/05/2016 117 1

 • Bài giảng 27: Cán cân ngân sách và Nợ công - Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng 27: Cán cân ngân sách và Nợ công - Vũ Thành Tự Anh, Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Cùng tìm hiểu cán cân ngân sách và tài trợ cán cân ngân sách; nợ công và tính bền vững của nợ công sẽ được trình bày cụ thể, chi tiết trong "Bài giảng 27: Cán cân ngân sách và Nợ công" do hai tác giả Vũ Thành Tự Anh và Đỗ Thiên Anh Tuấn biên soạn.

   62 p vcef 25/04/2016 126 1

 • Bài giảng Bảo hiểm thương mại - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Bảo hiểm thương mại - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng "Bảo hiểm thương mại " do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất, vai trò bảo hiểm, phân loại bảo hiểm, nguyên tắc hoạt động bảo hiểm, cơ chế phân phối tài chính trong hoạt động bảo hiểm, doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p vcef 21/05/2016 172 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 9 cung cấp cho người học những kiến thức về quản trị sản phẩm. Chương này gồm có các nội dung chính như: Tổng quan về quản trị sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, quản trị mức chất lượng và các thuộc tính của sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vcef 21/05/2016 127 1

 • Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 2 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản: Chương 2 - Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Marketing cơ bản - Chương 2 trình bày hệ thống thông tin marketing, quá trình nghiên cứu marketing và dự báo nhu cầu. Thông qua chương này người học có thể biết được hệ thống ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo marketing, hệ thống nghiên cứu marketing; biết xác định mục tiêu nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu, thu thập dữ liệu, phân tích...

   16 p vcef 21/05/2016 133 1

 • Bài giảng Các dòng vốn, cán cân thanh toán và chính sách tiền tệ

  Bài giảng Các dòng vốn, cán cân thanh toán và chính sách tiền tệ

  Tín hiệu tác động của dòng vốn; các vấn đề liên quan đến dòng vốn; các làn sóng di chuyển vốn gần đây đến các thị trường mới nổi; xu hướng thông thường đang thay đổi (Jeffrey Frankel 2011);... là những nội dung chính mà "Bài giảng Các dòng vốn, cán cân thanh toán và chính sách tiền tệ" hướng đến trình bày.

   15 p vcef 25/04/2016 149 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số