• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Dạng chuẩn và chuẩn hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dạng chuẩn, chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu, bài tập dạng chuẩn và chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vcef 25/03/2016 118 3

 • Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học "Marketing dịch vụ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về ngành dịch vụ, hành vi người tiêu dùng trong giao tiếp dịch vụ, phân khúc và định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p vcef 21/05/2016 113 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các phép toán trên đại số tập hợp, các phép toán trên đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p vcef 25/03/2016 109 2

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Chapter 1 - The challenge of management. In this chapter, the following content will be discussed: Overview of management, what managers actually do, managerial qualities, management job roles, 21st century management.

   18 p vcef 21/05/2016 62 2

 • Bài giảng Thanh toán tín dụng và quốc tế - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thanh toán tín dụng và quốc tế - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thanh toán tín dụng và quốc tế do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Thanh toán quốc tế, (thanh toán quốc tế và vai trò thanh toán quốc tế, hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế và điều kiện thương mại quốc tế,…), tín dụng quốc tế (khái niệm tín dụng quốc tế, các...

   24 p vcef 21/05/2016 156 1

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 19: The regional context

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 19: The regional context

  Chapter 19 - The regional context. This chapter includes contents: The regional context, focus on Singapore, focus on New Zealand, focus on Indonesia, focus on Malaysia, focus on Thailand, Japan’s impact on region, Australia’s position in SE Asia.

   18 p vcef 21/05/2016 54 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng chương 6 giúp người học biết cách phân tích hành vi mua của khách hàng. Những nội dung cơ bản mà người học cần nắm trong chương này gồm có: Phân tích hành vi mua của người tiêu dùng cá nhân, phân tích hành vi mua của khách hàng công nghiệp, phân tích hành vi mua của các tổ chức phi lợi nhuận, phân tích hành vi mua của khách hàng trong quản trị...

   23 p vcef 21/05/2016 96 1

 • Bài giảng 21: Hệ thống tiền tệ quốc tế - Việt Nam: Cố định hay thả nổi? (Học kỳ Thu 2014-2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng 21: Hệ thống tiền tệ quốc tế - Việt Nam: Cố định hay thả nổi? (Học kỳ Thu 2014-2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Hệ thống tiền tệ quốc tế; vấn đề lựa chọn cơ chế tỷ giá hối đoái là những nội dung chính sẽ được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 21: Hệ thống tiền tệ quốc tế - Việt Nam: Cố định hay thả nổi? (Học kỳ Thu 2014-2015)". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

   44 p vcef 25/04/2016 110 1

 • Bài giảng Bài 11 & 12: Định giá trái phiếu (Học kỳ Xuân 2016) - Nguyễn Xuân Thành

  Bài giảng Bài 11 & 12: Định giá trái phiếu (Học kỳ Xuân 2016) - Nguyễn Xuân Thành

  Trái phiếu là một chứng khoán kỳ hạn từ 1 năm trở lên trong đó chứng nhận người vay nợ một khoản tiền được xác định cụ thể cùng với các điều khoản liên quan tới việc hoàn trả khoản tiền này và lãi trong tương lai. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Bài 11 & 12: Định giá trái phiếu (Học kỳ Xuân 2016)"...

   41 p vcef 25/04/2016 104 1

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Ngân hàng thương mại - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Ngân hàng thương mại do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại, chức năng của ngân hàng thương mại, phân loại ngân hàng thương mại, quản lý và sử dụng vốn của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vcef 21/05/2016 104 1

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 17: Managing organisations through change and conflict

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 17: Managing organisations through change and conflict

  Chapter 17 - Managing organisations through change and conflict. In this chapter, students will be able to understand: Managing change, managing resistance to change, managing conflict, relationship between conflict & change.

   19 p vcef 21/05/2016 48 1

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 6: Các quyết định về sản phẩm

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 6: Các quyết định về sản phẩm

  Các nội dung chính trong chương 6 gồm: Sản phẩm và các cấp độ cấu thành sản phẩm, phân loại sản phẩm, các quyết định về nhãn hiệu, quyết định về bao gói và dịch vụ, quyết định về chủng loại và danh mục sản phẩm, thiết kế và marketing sản phẩm mới, chu kỳ sống của sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p vcef 21/05/2016 101 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số