• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Dạng chuẩn và chuẩn hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dạng chuẩn, chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu, bài tập dạng chuẩn và chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p vcef 25/03/2016 143 3

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các phép toán trên đại số tập hợp, các phép toán trên đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p vcef 25/03/2016 134 2

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 1: The challenge of management

  Chapter 1 - The challenge of management. In this chapter, the following content will be discussed: Overview of management, what managers actually do, managerial qualities, management job roles, 21st century management.

   18 p vcef 21/05/2016 67 2

 • Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học Marketing dịch vụ - Nguyễn Quỳnh Hoa (ĐH Bách khoa Hà Nội)

  Bài giảng môn học "Marketing dịch vụ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về ngành dịch vụ, hành vi người tiêu dùng trong giao tiếp dịch vụ, phân khúc và định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   255 p vcef 21/05/2016 139 2

 • Bài giảng 6: Chính sách tiền tệ (Học kỳ Thu 2014-2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng 6: Chính sách tiền tệ (Học kỳ Thu 2014-2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Cùng tìm hiểu chính sách tiền tệ là gì; mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ; thị trường tiền tệ và sự lựa chọn mục tiêu chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương; chính sách tiền tệ và tác động của nó đối với hoạt động kinh tế;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 6: Chính sách tiền tệ (Học kỳ Thu 2014-2015)".

   30 p vcef 25/04/2016 215 1

 • Bài giảng Chương 4: Lãi suất – ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Chương 4: Lãi suất – ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng "Chương 4: Lãi suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và các loại lãi suất, lãi suất và tỉ suất lợi tức, các nhân tố quyết định lãi suất thị trường, cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vcef 21/05/2016 149 1

 • Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 16: Controlling the organisation

  Lecture Management: A Pacific rim focus - Chapter 16: Controlling the organisation

  Chapter 16 - Controlling the organisation. The main contents of this chapter include all of the following: Control as a management function, the control process, types of control, managerial approaches to control, assessing control systems.

   20 p vcef 21/05/2016 61 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Phạm Thị Thanh Hương

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Phạm Thị Thanh Hương

  Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 5: Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường, định vị sản phẩm" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu chung, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p vcef 21/05/2016 121 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 15 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 15 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

  Bài giảng Quản trị marketing - Chương 15 trình bày về kiểm tra đánh giá hoạt động marketing. Chương này giúp người học nắm bắt được một số loại hình kiểm tra đánh giá như: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm, kiểm tra khả năng sinh lời, kiểm tra hiệu quả, kiểm tra chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vcef 21/05/2016 137 1

 • Bài giảng Bổ túc kế toán 1: Giới thiệu báo cáo tài chính và giới thiệu tài chính doanh nghiệp - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng Bổ túc kế toán 1: Giới thiệu báo cáo tài chính và giới thiệu tài chính doanh nghiệp - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Cùng tìm hiểu mục tiêu và hoạt động của doanh nghiệp; các quyết định tài chính chủ yếu trong doanh nghiệp; tổ chức hệ thống thông tin kế toán và tài chính doanh nghiệp;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Bổ túc kế toán 1: Giới thiệu báo cáo tài chính và giới thiệu tài chính doanh nghiệp".

   30 p vcef 25/04/2016 149 1

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - PGS.TS.Nguyễn Thị Phương Liên

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - PGS.TS.Nguyễn Thị Phương Liên

  Bài giảng Thị trường chứng khoán - PGS.TS.Nguyễn Thị Phương Liên, có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Trong đó, chương 1 - Những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán; chương 2 - Chứng khoán; chương 3 - Hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán; chương 4 - Phân tích đầu tư chứng khoán.

   175 p vcef 27/10/2015 152 1

 • Bài giảng 28: Khuyến khích, ưu đãi, tuân thủ và cưỡng chế thuế - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng 28: Khuyến khích, ưu đãi, tuân thủ và cưỡng chế thuế - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng 28: Khuyến khích, ưu đãi, tuân thủ và cưỡng chế thuế được phát triển từ bài giảng năm 2011 của Thầy Vũ Thành Tự Anh. Bài giảng sẽ giới thiệu tới các bạn một số khái niệm về trốn thuế, tránh thuế, thiên đường thuế, các yếu tố ảnh hưởng đến việc không tuân thủ và làm thất thoát nguồn thu;...

   19 p vcef 25/04/2016 121 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số