• 9 dạng bài tập định khoản kế toán

  9 dạng bài tập định khoản kế toán

  Tài liệu "9 dạng bài tập định khoản kế toán" giới thiệu đến các bạn các dạng bài tập định khoản kế toán như: Bài tập định khoản kế toán, bài tập định khoản kế toán hàng tồn kho, bài tập kế toán thuế xuất nhập khẩu, bài tập kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt,... Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

   93 p vcef 25/04/2016 527 1

 • Bài tập môn Kế toán quản trị có lời giải

  Bài tập môn Kế toán quản trị có lời giải

  Tham khảo Bài tập môn Kế toán quản trị có lời giải sau đây để ôn tập và củng cố lại kiến thức môn kế toán quản trị của mình. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn sinh viên ôn tập, chuẩn bị tốt cho kì thi của môn học.

   33 p vcef 25/04/2016 416 2

 • Bài tập tính thuế giá trị gia tăng có lời giải

  Bài tập tính thuế giá trị gia tăng có lời giải

  Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán có thêm tài liệu học tập và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Bài tập tính thuế giá trị gia tăng có lời giải" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập tính thuế giá trị gia tăng có hướng dẫn lời giải giúp các bạn củng cố lại kiến thức và làm quen với...

   8 p vcef 25/04/2016 320 0

 • Tài liệu giảng dạy Kỹ năng truyền thông - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  Tài liệu giảng dạy Kỹ năng truyền thông - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan

  "Tài liệu giảng dạy Kỹ năng truyền thông" do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lan biên soạn tổng hợp một số kỹ năng giao tiếp cơ bản thường được sử dụng trong công việc hằng ngày như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hội họp và kỹ năng giao tiếp nơi công sở. Việc cung cấp những kiến thức về các kỹ năng cùng với những ví dụ và hình ảnh minh họa giúp...

   60 p vcef 28/10/2015 317 1

 • Kế toán tài chính - TS. Hà Xuân Thạch (chủ biên)

  Kế toán tài chính - TS. Hà Xuân Thạch (chủ biên)

  Tài liệu Kế toán tài chính bao gồm những nội dung về tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền và các khoản ứng trước; kế toán hàng tồn kho; kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ; kế toán tài sản cố định; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; kế...

   205 p vcef 28/10/2015 218 1

 • Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản trị chi phí - ThS. Nguyễn Thị Phương Loan

  Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản trị chi phí - ThS. Nguyễn Thị Phương Loan

  Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản trị chi phí của ThS. Nguyễn Thị Phương Loan nêu lên tổng quan về quản trị chi phí; các khái niệm chi phí cơ bản; tính toán chi phí theo mức hoạt động; ước tính chi phí; phân tích mối quan hệ chi phí sản lượng - lợi nhuận; tính toán chi phí theo công việc; tính toán chi phí theo quá trình.

   170 p vcef 03/03/2013 211 1

 • Quản trị doanh nghiệp - Võ Thị Tuyết

  Quản trị doanh nghiệp - Võ Thị Tuyết

  Tài liệu Quản trị doanh nghiệp do Võ Thị Tuyết biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về tổng quan quản trị kinh doanh và nhiệm vụ chủ yếu của nhà quản trị doanh nghiệp; những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp; quản trị Marketing trong doanh nghiệp; quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp.

   300 p vcef 28/10/2015 211 1

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống thông tin bao gồm những nội dung về thời đại thông tin, đặc điểm của thời đại thông tin, xu hướng phát triển CNTT, khái niệm hệ thống thông tin, thành phần cơ bản của hệ thống thông tin, công nghệ thông tin như một tiềm năng thay đổi quá trình sản xuất và kinh doanh của doanh...

   10 p vcef 24/11/2016 210 0

 • Tài liệu hướng dẫn môn Quản trị chất lượng - TS. Hoàng Mạnh Dũng

  Tài liệu hướng dẫn môn Quản trị chất lượng - TS. Hoàng Mạnh Dũng

  Tài liệu hướng dẫn môn Quản trị chất lượng được thực hiện nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về chất lượng và quản trị chất lượng; quản trị chất lượng trong bối cảnh hiện nay; hệ thống quản lý chất lượng; hệ thống quản lý môi trường; nhóm chất lượng; kiểm soát chất lượng và một số kiến thức khác. Mời các bạn tham...

   397 p vcef 03/03/2013 204 1

 • Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị - TS. Lê Đình Trực

  Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị - TS. Lê Đình Trực

  "Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị" có cấu trúc gồm 8 bài học trình bày các nội dung: Giới thiệu về kế toán quản trị, ứng xử của chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, quá trình dự toán, phân tích biến động của chi phí, đánh giá thành quả quản lý,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   228 p vcef 28/10/2015 202 0

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

  Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực kiểm toán số 560: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

  Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán (sau đây gọi là “kiểm toán viên”) liên quan đến các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính (xem hướng dẫn tại đoạn A1 Chuẩn mực này).

   11 p vcef 27/10/2016 179 0

 • Hệ thống tài khoản kế toán

  Hệ thống tài khoản kế toán

  Mời các bạn tham khảo tài liệu Hệ thống tài khoản kế toán sau đây để biết được các loại tài khoản kế toán như kế toán tài khoản ngắn hạn, kế toán vốn bằng tiền, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, thuế giá trị gia tăng,... Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   523 p vcef 28/02/2013 175 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số