• Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Chương 2 - Tổ chức thu thập thông tin ban đầu. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của tổ chức thu thập thông tin ban đầu, nắm vững các nguyên tắc tổ chức thu thập thông tin ban đầu, nắm vững các nội dung cơ bản của tổ chức thu thập thông tin ban đầu.

   52 p vcef 15/06/2016 239 0

 • Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - Tổng quan về kế toán máy

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - Tổng quan về kế toán máy

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - Tổng quan về kế toán máy với mục tiêu cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính; nhận diện rõ vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán;...

   13 p vcef 21/05/2016 199 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - Hồ Văn Dũng

  Chương 3 - Đo lường rủi ro. Các nội dung nghiên cứu trong chương này gồm có: Giới thiệu chung về đo lường rủi ro, các khái niệm cơ bản, phương pháp đo lường rủi ro: đo lường rủi ro thuần túy, đo lường rủi ro suy đoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vcef 15/06/2016 192 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về Hosting và xây dựng website các công cụ Web hỗ trợ thương mại điện tử. Các nội dung cần nắm trong chương này: Yêu cầu 1 Web server, nhiệm vụ cơ bản của 1 Web Server, các đặc trưng của 1 phần mềm Web Server, các công cụ hỗ trợ khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p vcef 24/11/2016 190 0

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 9: Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

  Bài giảng Marketing manager - Chương 9: Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

  Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược sản phẩm, bao gồm chiến lược sản phẩm mới, chiến lược về chu kỳ sống sản phẩm, chiến lược về bao gói, nhãn mác. Các nội dung chính sẽ được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về sản phẩm, tên hiệu sản phẩm, những quyết định về bao bì sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm...

   37 p vcef 28/09/2016 173 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 0 - Huỳnh Phước Nghĩa

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 0 - Huỳnh Phước Nghĩa

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 0 của Huỳnh Phước Nghĩa biên soạn trình bày về nguyên nhân nghiên cứu môn học; nội dung môn học; phương pháp học tập; những mong đợi sau khi học môn Marketing căn bản. Mời các bạn tham khảo.

   13 p vcef 27/10/2016 172 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 4 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 4 giới thiệu về các phần mềm phục vụ thương mại điện tử (Electronic Commerce Software). Các nội dung chính trong chương này gồm có: Các chức năng chủ yếu trong 1 phần mềm phục vụ TMĐT, các phần mềm (giải pháp) dùng cho các công ty thực hiện TMĐT theo qui mô doanh nghiệp, đặc điểm của các site thương mại điện tử, các lưu ý khi thiết kế trang...

   74 p vcef 24/11/2016 166 0

 • Bài giảng Cung và cầu tiền tệ – ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Cung và cầu tiền tệ – ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng "Chương 5: Cung và cầu tiền tệ" do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Các lý thuyết về cầu tiền tệ, các khối tiền trong lưu thông, các chủ thể cung ứng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p vcef 21/05/2016 162 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 1 Bản chất và đối tượng của kế toán của bài giảng nguyên lý kế toán giúp các bạn nắm các nội dung sau: Khái niệm kế toán, kế toán tài chính và kế toán quản trị đối tượng của kế toán, yêu cầu của thông tin kế toán, các nguyên tắc cơ bản của kế toán, một số quy định pháp lý liên quan đến kế toán việt Nam.

   59 p vcef 24/11/2016 159 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 9 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 9 Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả của bài giảng nguyên lý kế toán của thạc sĩ Đào Thị Thu Giang sẽ hệ thống các kiến thức cơ bản về: Khái niệm kết quả kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác, kế toán chi phí bán hàng, kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp, xác định kết quả cuối cùng.

   10 p vcef 24/11/2016 157 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 8 - ThS. Đào Thị Thu Giang

  Chương 8 Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá của bài giảng nguyên lý kế toán giúp các bạn nắm các nội dung sau: Đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu, yêu cầu và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ NK, phương pháp kế toán nghiệp vụ NK trực tiếp, phương pháp kế toán nghiệp vụ NK uỷ thác, phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng NK.

   23 p vcef 24/11/2016 157 0

 • Bài giảng Thanh toán tín dụng và quốc tế - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thanh toán tín dụng và quốc tế - ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Thanh toán tín dụng và quốc tế do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Thanh toán quốc tế, (thanh toán quốc tế và vai trò thanh toán quốc tế, hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế và điều kiện thương mại quốc tế,…), tín dụng quốc tế (khái niệm tín dụng quốc tế, các...

   24 p vcef 21/05/2016 156 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số