• Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 2 - TS. Nguyễn Hữu Cường

  Chương 2 - Tổ chức thu thập thông tin ban đầu. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của tổ chức thu thập thông tin ban đầu, nắm vững các nguyên tắc tổ chức thu thập thông tin ban đầu, nắm vững các nội dung cơ bản của tổ chức thu thập thông tin ban đầu.

   52 p vcef 15/06/2016 292 0

 • Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - Tổng quan về kế toán máy

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - Tổng quan về kế toán máy

  Bài giảng Kế toán máy: Chương 1 - Tổng quan về kế toán máy với mục tiêu cung cấp kiến thức nhằm giúp sinh viên hiểu biết toàn diện về một hệ thống thông tin kế toán dựa trên máy tính; nhận diện rõ vai trò của phần mềm kế toán trong hệ thống thông tin kế toán;...

   13 p vcef 21/05/2016 267 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 3 - Hồ Văn Dũng

  Chương 3 - Đo lường rủi ro. Các nội dung nghiên cứu trong chương này gồm có: Giới thiệu chung về đo lường rủi ro, các khái niệm cơ bản, phương pháp đo lường rủi ro: đo lường rủi ro thuần túy, đo lường rủi ro suy đoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vcef 15/06/2016 252 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - Hồ Văn Dũng

  Bài giảng Quản trị rủi ro: Chương 2 - Hồ Văn Dũng

  Chương này trang bị cho người học những kiến thức về nhận dạng rủi ro. Các nội dung chính trong chương này gồm có: giới thiệu chung, nguồn rủi ro, đối tượng rủi ro, phương pháp nhận dạng rủi ro, phân tích rủi ro. Mời các bạn tham khảo.

   13 p vcef 15/06/2016 230 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 3 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về Hosting và xây dựng website các công cụ Web hỗ trợ thương mại điện tử. Các nội dung cần nắm trong chương này: Yêu cầu 1 Web server, nhiệm vụ cơ bản của 1 Web Server, các đặc trưng của 1 phần mềm Web Server, các công cụ hỗ trợ khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   80 p vcef 24/11/2016 229 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 0 - Huỳnh Phước Nghĩa

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 0 - Huỳnh Phước Nghĩa

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 0 của Huỳnh Phước Nghĩa biên soạn trình bày về nguyên nhân nghiên cứu môn học; nội dung môn học; phương pháp học tập; những mong đợi sau khi học môn Marketing căn bản. Mời các bạn tham khảo.

   13 p vcef 27/10/2016 220 0

 • Bài giảng 6: Chính sách tiền tệ (Học kỳ Thu 2014-2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Bài giảng 6: Chính sách tiền tệ (Học kỳ Thu 2014-2015) - Đỗ Thiên Anh Tuấn

  Cùng tìm hiểu chính sách tiền tệ là gì; mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ; thị trường tiền tệ và sự lựa chọn mục tiêu chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương; chính sách tiền tệ và tác động của nó đối với hoạt động kinh tế;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 6: Chính sách tiền tệ (Học kỳ Thu 2014-2015)".

   30 p vcef 25/04/2016 218 1

 • Bài giảng môn Thẩm định tín dụng

  Bài giảng môn Thẩm định tín dụng

  Môn học thẩm định tín dụng gồm 6 chương cung cấp cho các bạn nhưng kiến thức tổng quan về thẩm định tín dụng; thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng, thẩm định năng lực tài chính của khách hàng, thẩm định phương án kinh doanh và dự án đầu tư, thẩm định tài sản bảo đảm, lập tờ trình thẩm định tín dụng.

   197 p vcef 27/10/2015 205 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 - ThS. Phạm Đình Sắc

  Chương 1 giới thiệu về E-Commerce. Các nội dung thảo luận trong chương này gồm có: Sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử (TMĐT), thuận lợi/bất lợi của việc sử dụng TMĐT trong kinh doanh, tính toàn cầu hóa của TMĐT, sự phát triển của TMĐT, chuỗi giá trị trong TMĐT, các lưu ý quan trọng khi thực hiện TMĐT. Mời tham khảo.

   74 p vcef 24/11/2016 203 0

 • Bài giảng Cung và cầu tiền tệ – ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng Cung và cầu tiền tệ – ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Bài giảng "Chương 5: Cung và cầu tiền tệ" do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Các lý thuyết về cầu tiền tệ, các khối tiền trong lưu thông, các chủ thể cung ứng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p vcef 21/05/2016 203 1

 • Bài giảng Marketing manager - Chương 9: Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

  Bài giảng Marketing manager - Chương 9: Chiến lược sản phẩm và dịch vụ

  Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về chiến lược sản phẩm, bao gồm chiến lược sản phẩm mới, chiến lược về chu kỳ sống sản phẩm, chiến lược về bao gói, nhãn mác. Các nội dung chính sẽ được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về sản phẩm, tên hiệu sản phẩm, những quyết định về bao bì sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm...

   37 p vcef 28/09/2016 202 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Huỳnh Phước Nghĩa

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Huỳnh Phước Nghĩa

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nghiên cứu Marketing của Huỳnh Phước Nghĩa sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về bản chất nghiên cứu Marketing; các phương pháp nghiên cứu Marketing; phát triển một kế hoạch nghiên cứu Marketing. Mời các bạn tham khảo.

   21 p vcef 27/10/2016 200 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số