Tuyển tập những tài liệu hay về chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ là một danh nhân văn hóa thế giới, là một trong những niềm tự hào của người dân Việt Nam. Bộ sưu tập Tuyển tập những tài liệu hay về chủ tịch Hồ Chí Minh sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn những cuốn sách viết về chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về nhân cách, tư tưởng của Người.
Tài liệu trong bộ sưu tập