• Giáo trình Cơ sở dữ liệu

    Giáo trình Cơ sở dữ liệu

    Giáo trình Cơ sở dữ liệu được biên soạn giúp sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo. Cuốn sách gồm 2 phần trong đó phần 1 trình bày về các cấu trúc và khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, phần 2 giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000. Mời các bạn cùng tham khảo.

     130 p vcef 28/02/2013 127 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số