• Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 4 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 4 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 4: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật lưu trữ ngoài" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình và đánh giá các xử lý ngoài, sắp xếp ngoài, lưu trữ thông tin trong tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p vcef 25/03/2016 107 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 2 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 2 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 2: Sắp xếp" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu các giải thuật sắp xếp, vận dụng được giải thuật để minh họa việc sắp xếp, hiểu các lưu đồ của các giải thuật sắp xếp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p vcef 25/03/2016 108 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 3 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 3 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 3: Kỹ thuật thiết kế giải thuật" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể biết các kỹ thuật thiết kế giải thuật từ ý tưởng cho đến giải thuật chi tiết, hiểu rõ nguyên lý của các kỹ thuật phân tích thiết kế giải thuật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p vcef 25/03/2016 98 1

 • Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 1 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng Phân tích thiết kế thuật toán: Chương 1 - Nguyễn Văn Linh

  Bài giảng "Phân tích thiết kế thuật toán - Chương 1: Kỹ thuật phân tích thuật toán" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể" Hiểu được sự cần thiết phải phân tích đánh giá giải thuật, biết các tiêu chuẩn để đánh giá một giải thuật, hiểu khái niệm độ phức tạp của giải thuật, vận dụng được phương pháp thành lập phương...

   56 p vcef 25/03/2016 85 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số