Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Đắc Phi Hùng

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể - Kết hợp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể - Kết hợp, kiểu thực thể, thực thể cụ thể - Thực thể trừu tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.