Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Chương 6 - Giá trị kinh doanh của các hệ thống và quản lý thay đổi. Trong chương này người học sẽ hiểu được: Công ty đánh giá về lợi ích kinh doanh của hệ thống thông tin như thế nào? Nên sử dụng mô hình nào để đánh giá giá trị kinh doanh của hệ thống thông tin? Những điểm cần lưu ý khi doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động là gì?