Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Huỳnh Phước Nghĩa

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - cung cấp cho các bạn những kiến thức về các yếu tố tác động Marketing; quản trị Marketing và môi trường nội bộ. Đặc biệt, những tình huống được đưa ra ở cuối bài giảng sẽ giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức này một cách tốt hơn.