Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Huỳnh Phước Nghĩa

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nghiên cứu Marketing của Huỳnh Phước Nghĩa sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về bản chất nghiên cứu Marketing; các phương pháp nghiên cứu Marketing; phát triển một kế hoạch nghiên cứu Marketing. Mời các bạn tham khảo.