Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Huỳnh Phước Nghĩa

Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Chiến lược truyền thông Marketing. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về truyền thông tiếp thị; ATL và BTL. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Marketing và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.