Bài giảng Quản trị marketing: Chương 11 - ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Chương 11 trình bày về quản trị kênh phân phối với những nội dung chủ yếu như: Giới thiệu về quản trị kênh phân phối, thiết kế kênh, quản trị các thành viên trong kênh, bán lẻ, bán sỉ, logistics thị trường