Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - Hồ Văn Dũng

Chương 2 - Các phương tiện thanh toán quốc tế. Chương này giúp người học nắm bắt được các kiến thức chủ yếu sau: Lệnh phiếu, hối phiếu, séc, thẻ thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.