Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế - Xã hội về sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết giới thiệu thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2008, phân tích hiệu quả kinh tế - Xã hội về sử dụng nguồn vốn FDI trong giai đoạn 2001-2008 tại TP. Hồ Chí Minh, một số hạn chế và tồn tại của FDI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ 2001-2008,... Mời các bạn cùng tham khảo.