Cần có giải pháp đồng bộ thúc đẩy quan hệ vay vốn tín dụng góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế hiện nay

Bài viết giới thiệu tới người đọc các nội dung: Việc phá sản doanh nghiệp trong cơ chế thị trường là hợp quy luật, cung và cầu vốn giữa ngân hàng và doanh nghiệp vẫn chưa gặp nhau, quan hệ vay vốn giữa ngân hàng và doanh nghiệp là quan hệ thỏa thuận,... Mời các bạn cùng tham khảo.