Cạnh tranh ngân hàng nhìn từ góc độ khả năng sinh lời - Trường hợp các ngân hàng thương mại quốc doanh và các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Bài viết giới thiệu tổng quan tình hình cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay, về vị thế cạnh tranh, các phân tích về khả năng sinh lời, kết luận về hàm ý chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.