Ebook 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ: Phần 1 - Trần Đương

Nội dung ebook 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ là những mẩu chuyện kể lại những kỉ niệm nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của Bác Hồ. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc tham khảo phần 1 sau đây để hiểu rõ hơn về con người và nhân cách vĩ đại của vị anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh.