Ebook Arixtốt với học thuyết phạm trù: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Arixtốt với học thuyết phạm trù" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các phạm trù cơ bản và mối quan hệ giữa chúng trong học thuyết phạm trù của Arixtốt. Mời các bạn cùng tham khảo.