Ebook Các con đường phát triển của ASEAN: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Các con đường phát triển của ASEAN", phần 2 giới thiệu tới người đọc con đường phát triển của Malaysia, con đường phát triển kinh tế - Xã hội của Indonexia từ khi dành độc lập dân tộc đến nay, con đường phát triển kinh tế - Xã hội của Philipin. Mời các bạn cùng tham khảo.