Ebook Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Tập 3): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Tập 3)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Luật kinh tế, Luật đất đai, Luật hình sự, luật tố tụng hình sự, Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.