Ebook Để xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả (Bí quyết xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Để xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả (Bí quyết xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: 4 lý do quan trọng để áp dụng Marketing trải nghiệm, thời điểm xây dựng kế hoạch Marketing thích hợp, ít tiền vẫn Marketing hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách thú vị này.