Ebook Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống phạm trù lý học - Triết học phương Đông" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bộ phận tri hành, bộ phận thiên nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.