Ebook Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 1 - Ngọc Quỳnh, Hồng Lam

Thực hành tiết kiệm là một quan điểm tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời của Người là một tấm gương sáng, một mẫu mực về “cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”... Cuốn sách "Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân" do Ngọc Quỳnh và Hồng Lam tuyển chọn là tập hợp những bài viết, bài nói của Người về: Thực hành tiết kiệm, Chống tham ô chống lãng phí, Cần kiệm, Chống nạn giấy tờ,... Cuốn sách là tài liệu học tập bổ ích cho mọi đối tượng quần chúng và công tác cán bộ của Đảng. Cuốn sách cũng góp thêm vào làm tài liệu nghiên cứu cho cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.