Ebook Khắc sâu những lời Bác dạy: Phần 2 - Nguyễn Văn Khoan

Với 34 mẩu chuyện về những lời dạy của Bác được Nguyễn Văn Khoan lựa chọn và giới thiệu trong cuốn sách "Khắc sâu những lời Bác dạy" thực sự gây xúc động bạn đọc. Có những mẩu chuyện tác giả chỉ gợi lại và lướt qua vì hầu như ai cũng biết cả, có những mẩu chuyện tác giả phân tích, bình luận, trao đổi rất nhẹ nhàng, không gượng ép, khắc sâu vào lòng người những lời Bác dạy đúng như tiêu đề của cuốn sách. Đây là tài liệu thiết thực phục vụ mục đích tuyên truyền về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề phụng sự Tổ quốc phụng sự nhân dân. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 sau đây.