Ebook Lê Thánh Tông - Vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại: Phần 1 - TS. Lê Đức Tiết

"Ebook Lê Thánh Tông - Vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại: Phần 1" của TS. Lê Đức Tiết trình bày các nội dung phần 1 và 2 của cuốn sách gồm: Lê Thánh Tông - nhà cách tân hành chính đầy quyết đoán và sáng tạo, Lê Thánh Tông - nhà cách tân pháp luật nhạy bén và sáng tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách.