Ebook Martin Heidegger - Tác phẩm triết học: Phần 2

Martin Heidegger là một triết gia Đức. Ông chịu ảnh hưởng của triết học Brentano, sau khi nghiên cứu, ông quyết định tìm hiểu ý nghĩa của khái niệm tồn tại và cấu trúc bản thể của tồn tại người. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung: Triết học là gì, trên đường đến với ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo.