Ebook Phan Bội Châu toàn tập (Tập 9: Quốc văn chu dịch diễn giải): Phần 1

Ebook Phan Bội Châu toàn tập (Tập 9: Quốc văn chu dịch diễn giải) là công trình biên khảo khá đồ sộ và có giá trị lớn của Phan Bội Châu trong những năm cuối đời. Ở phần 1 của cuốn sách các bạn sẽ được tìm hiểu về vấn đề chu dịch thượng kinh là các quẻ như: Quẻ bát thuần càn, quẻ bát thuần khôn, quẻ thủy lôi truân, quẻ sơn thủy mông,… Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.