Ebook Quản lý vì tương lai những năm 1990 và sau đó (Tập 2): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Quản lý vì tương lai những năm 1990 và sau đó (Tập 2)" nối tiếp nội dung của tập 1 trình bày các nội dung: Cắt giảm chi phí cố định - chính sách lâu dài, các tổ chức phi lợi nhuận có thể dạy cho các doanh nghiệp những gì, quản trị các tổ chức phi lợi nhuận - những bài học thành công, cuộc cải cách sâu rộng trong các tổ chức phi lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.