Ebook Thế giới toàn cảnh ramses: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Thế giới toàn cảnh ramses" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nhìn sang thế kỷ mới; toàn cầu hóa, đổi mới, bần cùng hóa; quản lý nguồn tài nguyên thế giới; chủ quyền quốc gia và lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.