Ebook Thế giới toàn cảnh ramses: Phần 2

Nói tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thế giới toàn cảnh ramses", phần 2 - Toàn cảnh giới thiệu tổng thể những tiến triển nội bật nhất về mặt chính trị, chiến lược và kinh tế trên thế giới theo thứ tự 50 chuyên mục. Mỗi chuyên mục đề cập đến tình hình của một nước, một khu vực hoặc một vấn đè chuyên khảo. Mời các bạn tham khảo.